SaobraćajZanimljivosti

Kako se nastaju saobraćajne gužve?

Ova jednsotavna infografika prikazuje mehanizam nastanka saobraćanih “čepova”, odnosno zastoja na autoputevima tokom špiceva. Sve kreće od inicijalnog “usporivača” – vozila koje se isključuje, a zatim se “saobraćajnim lancem” dolazi do konačnog zaustavljanja kolone vozila.