Tag Archives: kazneni poeni

Kazneni poeni i prekršaji po novom ZOBS
SaobraćajServis info

Kazneni poeni i prekršaji po novom ZOBS

Kazneni poeni, kao jedna od najvecih novina koje predvidja Zakon o bezbednosti saobracaja, primenjuju se od 1. januara ove godine. Kazneni bodovi vodice se u bazi podataka u mestu u kome je izdata vozcka dozvola, a maksimalan broj negativnih poena...

Kazneni poeni konačno na jednom mestu
Saobraćaj

Kazneni poeni konačno na jednom mestu

Od 1. novembra kazneni poeni za saobraćajne prekršaje, unosiće se u jedinstveni registar MUP-a Srbije. Od kada se počelo sa primenom novog Zakona o bezbednosti u saobraćaju, poeni su se upisivali u službene beleške, a sada će biti zavedeni u...