Turizam

SEMINAR O GARANCIJAMA U TURIZMU

Privredna komora Srbije, Udruženje za turizam i ugostiteljstvo i Biro za saradnju sa EU, uz pomoć TAIEX odeljenja Evropske komisije, organizovali su seminar o garancijama u turizmu. Seminar je namenjen predstavnicima državne uprave i svim privrednicima zainteresovanim za ovu oblast. U uvodnom obraćanju, govorio je Stojan Arizanović, zamenik ministra za turističku inspekcijuMinistarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Učesnicima seminara svoja iskustva predstavili sustručnjaci iz Italije, Češke Republike, Bugarske, Španije i Portugalije. Obrađivane su teme vezane za implementaciju Direktive 90/314/EEC, koja se tiče politike osiguranja i bankarskih garancija u turističkoj industriji, a predstavljena su i iskustva Španije vezana za putničke garancije. Razgovaralo se i o problemu žalbi u slučaju više sile, koji je masovno bio prisutan kod putovanja u Egipat u februaru ove godine. Govorilo se i o garancijskim fondovima i načinima finansiranja u turizmu, kao i o primeni EU regulative.