Tržište

SIEPA poziva zainteresovane domaće firme za učešće na sajmu “Equip Auto”

SIEPA poziva zainteresovane domaće firme za učešće na sajmu "Equip Auto"

U cilju nacionalne promocije automobilske industrije, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) finansijski podržava i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Automobilskim klasterom Srbije organizuje nastup srpskih preduzeća na međunarodnom sajmu delova i opreme za automobile, Equip Auto, koji će se održati od 11. do 15. oktobra 2011. godine u Parizu, Francuska.

SIEPA poziva zainteresovane domaće firme za učešće na sajmu "Equip Auto"Sajam Equip Auto se održava od 1975. godine i fokusiran je pre svega na tržište post-prodaje motornih vozila, što obuhvata rezervne delove, opremu i održavanje motornih vozila. Sajam ne podrazumeva samo automobilsku industriju (automobile, kamione, autobuse) već i industrijska vozila, poljoprivredna vozila, motorcikle i dr. Prosečno, ovaj sajam poseti preko 100.000 posetilaca iz celog sveta, a na njemu izlaže preko 2.000 izlagača.

Equip auto, veliki svetski sajam automobilskih komponenti, predstavlja inovacije u sektoru automobilske industrije i nudi širok izložbeni spektar od najmanjih komponenti pa do značajnih rešenja u ovoj oblasti. U 2009. godini nacionalni štand na sajmu Equip Auto izazvao je veliku pažnju i posetu na sajmu, razlikujući se po dizajnu i konceptu od svih drugih nacionalnih paviljona.

Troškove zakupa prostora od 70 m2 i izgradnje štanda snosi SIEPA, a preduzeća koja budu učestvovala snose sledeće troškove:

 Putne troškove predstavnika (prevoz, dnevnice, smeštaj);
 Troškove prevoza eksponata;
 Participaciju u iznosu od 106.500,00 RSD za pokrivanje troškova zajedničkog kataloga, pratećeg materijala i marketinških aktivnosti.
Zbog ograničenog prostora, neophodna je selekcija preduzeća i proizvoda na osnovu ažurnosti u prijavljivanju i konkurentnosti. Kako bi se obezbedio što uspešniji nastup, preduzeće koje želi da se prijavi treba da ispunjava sledeće uslove:
 Da poseduje konkurentan proizvod, adekvatno pakovanje i proizvodne kapacitete za izvoz,
 Da predstavnici na sajmu imaju aktivno znanje engleskog i/ili francuskog jezika i poznaju karakteristike proizvoda i preduzeća,
 Da se obaveže da će sarađivati sa organizatorima na unapređenju kvaliteta, pakovanja, promotivnog materijala i nastupu na sajmovima, i
 Da se obaveže da će nakon završetka sajma izvestiti organizatore o rezultatima sajma.
Prijave se mogu poslati putem elektronske pošte na adresu: mirjana.aleksic@siepa.gov.rs ili faksom na 011 / 3398 814. Rok za prijavu je petak, 25. februar 2011. godine.
Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na 011 / 3398 809 ili 3398 772.