Tržište

Pad proizvodnje automobila u Japanu

Pad proizvodnje automobila u Japanu

Pad proizvodnje automobila u Japanu

Tojota, najveći proizvođač automobila na svetu, saopštio je da je proizvodnja smanjena za 62,7 odsto. Honda je izvestila da je domaća proizvodnja smanjena za 62,9 odsto, a da je ukupna produkcija te kompanije u svetu smanjena za 19,2 odsto.

U međuvremenu, i Nisan je objavio da je proizvodnja smanjena za 52,4 odsto u odnosu na mart prošle godine.