Tržište

NIS-ova akcija – Ostvarite pravo na besplatno gorivo

Naftna industrija Srbije (NIS) pokrenula je akciju „Izaberi svoj put” u okviru programa lojalnosti za potrošače, koja će trajati do 10. jula 2011. godine. Akcijom se redovnim potrošačima daje mogućnost da osvoje i određene gratis količine izabranog goriva.

Pravo na učešće u akciji stiče svaki potrošač na benzinskim stanicama NIS-a koji kupi gorivo u količini od 20 litara. Time on postaje vlasnik posebnog kupona za skupljanje pečata, koji sadrži i lične podatke, čime se eliminiše mogućnost zloupotrebe. Prvo i svako naredno sipanje goriva donosi jedan pečat. Akcija se sastoji iz tri faze i potrošač može da, po sopstvenom izboru, učestvuje u jednoj, dve ili sve tri faze.

Četiri sakupljena pečata donose potrošaču titulu “Ljubitelja” i mogućnost da dobije četiri litre goriva gratis, ukoliko ne želi da nastavi akciju. Nastavkom akcije i osvajanjem sedam pečata potrošač postaje “Poštovalac” i može da preuzme 7,5 litara goriva gratis, a ako se odluči da učestvuje i u trećoj fazi, mora da sakupi 10 pečata, čime stiče rang “Poznavaoca” i dobija gratis 10,5 litara goriva. Preuzimanjem gratis goriva u bilo kojoj fazi potrošač stiče pravo da akciju krene ispočetka. Akcija se odnosi na kupovinu sledećih vrsta goriva: Premijum evro 95, BMB 95, TNG i Evro dizel.