Transport

Uvođenje jedinstvenih akciza za benzin i dizel goriva

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama, kojim se ukidaju različite akcize na različite vrste naftnih derivata i uvode jedinstvene akcize za benzin i za dizel goriva.Prema ovom dokumentu, za sve vrste motornog benzina važiće jedinstvena akciza od 49,5 dinara za litar, a za dizel goriva 37 dinara po litru.

Na današnjoj sednici usvojeni su Predlog zakona o potvrđivanju trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti kulture, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, prosvete, stručnog usavršavanja, komunikacija, omladine i sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroka i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine.

Vlada je usvojila i Nacionalnu strategiju zapošljavanja za period 2011–2020. godine, kojom se utvrđuje politika zapošljavanja, ciljevi i prioriteti do 2020. godine. Rast zapošljavanja zavisiće od povećanja broja i kvaliteta radnih mesta. Podrška stranim direktnim investicijama i izvozno orijentisanim programima su mere koje treba da budu posebno podržane u cilju stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Usvojen je i Program podrške održivom razvoju nedovoljno razvijenih područja kroz korišćenje budžetskih sredstava u 2011. godini.

Donete su i Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama i Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje.

Vlada je odlučila da ministar pravde Snežana Malović bude zadužena za koordinaciju aktivnosti organa državne uprave u borbi protiv korupcije i saradnju sa državnim organima u sprovođenju aktivnosti u borbi protiv korupcije.

U skladu sa Zakonom o azilu, na današnjoj sednici je doneta odluka o osnivanju Centra za azil u kome će biti obezbeđen smeštaj i osnovni životni uslovi strancima koji podnesu zahtev za azil na teritoriji Republike Srbije, a o čijem zahtevu nije doneta konačna odluka.

Na današnjoj sednici doneto je rešenje o dodeli nacionalnih sportskih priznanja rukometašicama Mari Totić i Milki Vejnović za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu.