SaobraćajTehnologije

Ozvaničeno uvođenje sistema digitalnih tahografa u BiH

Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i Ministarstva komunikacija i transporta BiH ozvaničili su uvođenje sistema digitalnih tahografa u BiH. Od početka maja autoprevoznici u nadležnim entitetskim ministarstvima predaju zahteve za izdavanje kartica za digitalne tahografe, čime je omogućeno da nesmetano saobraćaju po zemljama Evropske unije.

„Bosna i Hercegovina je druga država izvan Evropske unije koja je uvela digitalne tahografe. Prosječno uvođenje ovih projekata traje od devet do dvanaest mjeseci, a nerijetko i do dvije godine. Nama je jako drago da raspolažemo ljudskim resursima i tehničkim kapacitetima i da smo mogli implementirati jedan ovako zahtjevan projekat u rekordnom roku“, rekao je direktor IDDEEA-e Siniša Macan.

Ministar komunikacija i transporta BiH Rudo Vidović potvrdio je da je uvođenje sistema digitalnih tahografa veoma značajno za Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji i predstavlja potvrdu da institucije Bosne i Hercegovine imaju kapaciteta za implementaciju i najkomplikovanijih projekata.

Kartice za digitalne tahografe izdaju entitetska ministarstva nadležna za poslove drumskog saobraćaja i Pododeljenje za saobraćaj Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a IDDEEA personalizuje kartice, vodi evidenciju personalizovanih kartica i omogućava razmenu podataka sa EU i TACHONET-om.

Ministar Vidović je zajedno sa ministrom saobraćaja i veza R. Srpske Nedeljkom Čubrilovićem i pomoćnikom ministra drumskog saobraćaja  FBiH Željkom Matocem uručio personalizovane kartice prvim prevoznicima koji su predali zahteve kod entitetskih ministarstava nadležnih za poslove drumskog saobraćaja.