Servis info

Zašto benzin u Srbiji nije pojeftinio?

Građani Srbije na pumpama nisu dočekale niže cene iako je cena nafte na svetskim berzama u padu, ali to ne ide baš automatski, rekao je Ljubinko Savić, savetnik u PKS.

Pad cene nafte na svetskim berzama neće odmah uticati na cenu naftnih derivata u Srbiji i u narednih 15 dana ne treba očekivati pojeftinjenje benzina u našoj zemlji. Potrebno je da cena nafte na svetskom tržištu pada duže vreme da bi se to odrazilo na tržište u Srbiji, piše u komentaru za dnevni list Blic savetnik u PKS Ljubinko Savić. Kompanije imaju godišnje planove nabavke. Kada nabavljaju, oni nabavljaju po jednoj višoj ceni, i zato ne mogu odmah da spuste maloprodajne cene, čak i kada nafta padne i na berzama. Neće sniziti cenu derivata praveći sopstvene gubitke.
U proteklih sedam meseci, otkad je liberalizovano tržište naftnih derivata u Srbiji, pad cene nafte u svetu nije pratio pojeftinjenje naftnih derivata na domaćem tržištu. U tom periodu neke naftne kompanije sporadično su spuštale cenu benzina, i to obično u siromašnijim i pograničnim krajevima zemlje, posebno prema Bosni, gde su naftni derivati jeftiniji nego u Srbiji. Iako se očekivalo da liberalizacija tržišta derivata donese niže cene, treba reći da se radilo o tome da se liberalizacijom tržišta zapravo dozvoli uvoz svih derivata nafte, što do tada nije bilo moguće. Time su uklonjene administrativne barijere kad su ponuda i potražnja u pitanju. Omogućena je konkurentska utakmica kroz proizvode iz domaćih i stranih izvora.
Nisam očekivao da će liberalizacija doneti značajna pojeftinjenja u prvoj polovini ove godine, možda krajem godine ili početkom naredne. Male kompanije kod nas nisu spremno dočekale liberalizaciju tržišta, tako da i ne možemo da očekujemo efekte u ovoj godini. Takođe, na tržište nije ušla nijedna nova kompanija, samo su postojeće našle svoje mesto u novonastaloj situaciji, piše Savić.