Servis info

Rezultati NIS-a u prvih šest meseci 2011. godine

Predstavnici NIS-a danas su na Beogradskoj berzi investicionoj javnosti predstavili poslovne rezultate kompanije u prvih šest meseci 2011. godine.

Tim povodom, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo NIS a.d, Aleksej Urusov održao je prezentaciju poslovnih rezultata Kompanije u prvom polugodištu 2011.godine. Skupu su prisustvovali predstavnici investitora, akcionara i banaka, kao i novinari, na čija pitanja je uz Alekseja Urusova, odgovarao i Nikolas Petri, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za strategiju i investicije.

NIS je u prvoj polovini 2011. godine ostvario neto dobit od 21,4 milijarde dinara. Ostvarena dobit rezultat je poboljšanja operativne efikasnosti, optimizacije troškova, unapređenja i proširenja asortimana derivata, kao i povećanja obima proizvodnje nafte i gasa. Takođe, ovim su obuhvaćene i pozitivne kursne razlike u visini od 6,4 milijarde dinara, tako da je ostvarena dobit pre kursnih razlika približno15,1 milijarde dinara i beleži rast od 144% u odnosu na prvo polugodište 2010. godine.

Prema nekonsolidovanom i nerevidiranom polugodišnjem finansijskom izveštaju sastavljenom u skladu sa međunarodnim standardima, operativni novčani tok je skoro 4 puta veći u odnosu na 2010. godinu i iznosi 12,9 milijarde dinara.

EBITDA (profit pre oporezivanja, kamata i amortizacije) je 20,5 milijarde dinara, odnosno 12,1 milijardu dinara više (144%) u odnosu na ovaj pokazatelj iz istog perioda 2010. godine. Zahvaljujući menadžmentu NIS-a, efikasnost kompanije je u odnosu na biznis plan povećana za 15 odsto, i to u najvećoj meri zahvaljujući efikasnom poslovanju bloka Istraživanja i proizvodnje (za 11%) i bloka Prerada (za 4%).

NIS je u državnu kasu, na ime poreza i fiskalnih obaveza, izdvojio 40 milijardi dinara, odnosno milijardu dinara više nego 2010. Ukupan dug prema bankama je smanjen za 146 miliona dolara i sada iznosi 574 miliona dolara.

Proizvodnja domaće nafte i gasa veća je u odnosu na isti period prošle godine za oko 30% i iznosi 730 hiljada uslovnih tona.
U rafinerijama NIS-a prerađeno je 1.180 hiljada tona. Obim prerade je manji za 14 % u odnosu na isti period prošle godine, pre svega zbog realizacije planiranog remonta u Rafineriji nafte Pančevo. Međutim, sa druge strane, u ukupnoj preradi je povećano učešće domaće nafte za 43% u odnosu na isti pokazatelj prošle godine. Takođe, prerada u Rafineriji nafte Novi Sad je zbog povećane proizvodnje rafinata veća za 5% u odnosu na prvo polugodište 2010. godine.

Ukupan promet NIS-a iznosi 1.139 hiljada tona, što je 3% manje nego prošle godine. Ovaj neznatan pad prometa zabeležen je u segmentu sa najmanjom maržom (izvozu), zbog smanjenog izvoza benzinskih komponenti i mazuta, dok su maloprodaja i veleprodaja ostale, praktično, na istom nivou. Samim tim se može reći da je udeo NIS-a na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji stabilan.

Kada je reč o investicionom ciklusu za prvo polugodište 2011. godine, NIS je uložio 2,94 milijarde dinara iz sopstvenih sredstava u projekte ključne za razvoj biznisa, među kojima su projekti za zaštitu životne sredine, kao i one u oblasti istraživanja i proizvodnje. To je za 1,38 milijarde dinara veća investicija NIS-a, u odnosu na isti period prošle godine.

Aleksej Urusov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je izjavio:
„Procena rezultata NIS-a u prvoj polovini 2011. godine pokazala je da je kompanija sačuvala tendenciju povećanja profitabilnosti i stabilizacije finansijskog stanja započetu u 2010.godini. Kao glavna dostignuća za prethodnih 6 meseci ističemo povećanje osnovnih finansijskih pokazatelja, povećanje količine proizvodnje i zadržavanje udela tržišta. Značajno uticaj na pozitivan rezultat za prvih 6 meseci imao je stabilan kurs dinara u odnosu na osnovne svetske valute – evro i dolar. Dodatni efekat od pozitivne razlike u kursu iznosio je 6,4 milijardi dinara.
U drugoj polovini godine usmerićemo svu snagu na realizaciju investicionog programa za 2011. godinu, čiji obim ove godine tri puta više prevazilazi prošlogodišnji, a takođe nastavićemo i sa programom razvoja maloprodajne mreže. Posebnu pažnju posvetićemo razvoju regionalnih projekata NIS-a.
Ipak, postoji niz faktora koji moji mogu negativno da utiču na poslovanje kompanije u drugoj polovini 2011.g. To je, pre svega, potencijalna mogućnost smanjenja kursa dinara, kao i pad potražnje za gorivom na tržištu usled povećanja cena, izazvano povećanjem akciza i fluktuacijom cena nafte na svetskom tržištu.“