Servis info

Počinju geofizička ispitivanja na području Severnog Banata

NIS a.d. započinje ovih dana geofizička ispitivanja na području severnog Banata, na  istražnom prostoru Majdan-Srpski Krstur. U pitanju su 3D reflektivna seizmička ispitivanja, a radovi će se izvoditi na prostoru između reke Tise na zapadu i državnih granica sa Mađarskom i Rumunijom.

Seizmička ispitivanja, prema projektu, počinju 10. jula i trajaće oko tri meseca. Radove će, za potrebe NIS-a, izvoditi mađarska kompanija „Geophysical Services Ltd.“ iz Budimpešte.
Izvođenje radova obavlja se na osnovu Rešenja Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kojim se NIS-u odobrava izvođenje detaljnih geoloških istraživanja nafte i gasa na prostoru severnog Banata i Rešenja Ministarstva odbrane Republike Srbije kojim se odobrava angažovanje strane firme „Geophysical Services Ltd.“ za potrebe izvođenja 3D seizmičkih ispitivanja na lokalitetu Majdan-Srpski Krstur.
2D i 3D seizmička ispitivanja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa. Cilj ovih ispitivanja je da se generalno sagleda geološka građa i definiše geološki model, odnosno izdvoje najperspektivnije lokacije za buduća detaljna istraživanja nafte i gasa. Na osnovu rezultata interpretacije ovih podataka definisaće se potencijalni lokaliteti za istražno bušenje.