Servis info

NIS: nastavlja se akcija sniženja svih naftnih derivata

U cilju uspostavljanja i negovanja dugoročnih odnosa poverenja i poboljšanja kvaliteta usluga, NIS nastavlja tokom jula meseca akcije „Happy hours”, koje podrazumevaju sniženje cena svih naftnih derivata za 3 odsto u određenim vremenskim intervalima na većini svojih benzinskih stanica širom Srbije. Akcija sa istim popustom primenjivaće se i na dane vikenda.

Teritorija noćnih cena, „Happy hour” i „Happy vikend“ će trajati do 1. avgusta i akcije su namenjene isključivo fizičkim licima koja na benzinskim stanicama NIS-a kupuju evro premijum, BMB 95, D2, evro dizel, auto gas i lož ulje.

Akcije popusta „Happy hours“, započete 13. juna, teritorijom noćnih cena od 22 do 6 časova (na 83 kompanijske pumpe), proširene su dnevnim sniženjem od 3 odsto u periodu od 11 do 12 časova. Zahvaljujući „Happy vikendu“, potrošači će svakog petka, od 22 časa pa do ponedeljka, do 06 časova, moći da kupuju sve naftne derivate po nižoj ceni za 3 odsto, i to na 224 benzinske stanice NIS-a širom Srbije.