Saobraćaj

Pojačana kontrola saobraćaja tokom Sabora trubača u Guči

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije najavilo je danas da će saobraćajna policija preduzimati intenzivne mere u cilju nesmetanog i bezbednog odvijanja saobraćaja tokom 51. dragačevskog sabora trubača, koji će biti održan od 8. do 15. avgusta.

Pomenute mere biće sprovođene zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje na svim putnim pravcima ka Guči, i to na užem i širem lokalitetu manifestacije, kao i na prilaznim magistralnim putevima.

Policijski službenici obavljaće pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koji značajnije ugrožavaju bezbednost saobraćaja, kao što su nedozvoljena brzina, nepropisno preticanje i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, droge i drugih psiho-aktivnih supstanci.

Kontrolu i regulisanje saobraćaja na pomenutom području svakodnevno će sprovoditi približno 200 policijskih službenika, pri čemu će na izlazu iz Guče, kao i na većim raskrsnicama puteva koji vode ka tom mestu, biti formirano sedam stalnih punktova i dva povremena, u cilju otkrivanja vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola.

Sve druge puteve kojima se kreću posetioci ove manifestacije, ali i drugi vozači koji putuju ka Jadranskom moru ili drugim turističkim destinacijama (pravci Beograd-Ljig, Ljig-Čačak, Čačak-Užice, Čačak-Kraljevo, Čačak-Kragujevac i drugi) svakodnevno će kontrolisati najmanje dve patrole saobraćajne policije.

Osim uobičajenih vidova kontrole, tokom održavanja manifestacije na najvažnijim magistralnim pravcima Beograd-Preljina-Kraljevo i Preljina-Čačak-Užice-Prijepolje, celodnevno će aktivno delovati i specijalna vozila i motocikli bez obeležja policije, takozvani „presretači“, sa najsavremenijom opremom za otkrivanje nedozvoljene brzine, nepropisnog preticanja, prolaska vozilom na crveno svetlo i slično.

U dnevnim uslovima odvijanja saobraćaja kontrola će se obavljati i iz vazduha, helikopterima.

Kako bi se sprečili vozači pod dejstvom alkohola da nastave da upravljaju vozilom, policija će određivati zadržavanje takvih lica do otrežnjenja.

U cilju sprečavanja nastanaka rizičnih situacija na putevima, tokom noći ili u slučaju smanjene vidljivosti, a po proceni i u drugim slučajevima, patrole saobraćajne policije uključivaće posebne svetlosne znake (rotaciona svetla) na patrolnim vozilima radi upozoravanja učesnika u saobraćaju.

S obzirom na to da će se saobraćaj odvijati nešto usporenije, uz moguće kraće zastoje, neophodno je da vozači koji nameravaju do posete ovu manifestaciju racionalno planiraju potrebno vreme putovanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel vozačima da budu krajnje oprezni u vožnji i da je obavezno prilagode osobinama i stanju puta, gustini saobraćaja, kao i da striktno poštuju saobraćajne propise, postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva policijskih službenika.