Saobraćaj

Održan drugi nivo takmičenja u akciji “Znanje i bojice za bezbedne ulice”

31.03.2011. god. u prostorijama Hyundai Auto Beograda održan je drugi nivo takmičenja /beogradske škole/ u akciji

Znanje i bojice za bezbedne ulice” koju organizuje Hyundai Auto Beograd u saradnji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova.
U akciji je učestvovalo 8 beogradskih škola iz najvećih opština u Beogradu.

Deca su pokazala zavidno znanje na testovima ali veliku kreativnost kada su crteži na temu bezbednosti u saobraćaju u pitanju. Nakon takmičarskog dela održan je i zabavni deo akcije u Hyundai cafe-u gde su deca na improvizovanoj raskrsnici zajedno sa predstavnikom saobraćajne policije rešavala konkretne saobraćajne situacije.