Saobraćaj

EURORAP i EURONCAP u zajedničkom projektu za bezbedne puteve i vozila

Dve “teške kategorije” u oblasti bezbednosti puteva i vozila, EuroRAP i Euro NCAP, ujedinile su snage kako bi pozvale sektor automobilske industrije i sektor puteva da zajedno rade na primeni novih tehnologija, koje se za sada nalaze u prodajnim salonima, i time ostvare svoje potencijale u pogledu spasavanja hiljada života.

U konsultativnom dokumentu koji su zajednički objavile ove dve organizacije koje se bave bezbednošću, pod nazivom Putevi koje vozila mogu da prepoznaju, EuroRAP i Euro NCAP potvrđuju da stanje znakova i oznaka na putu može da bude najveća prepreka u postizanju benefita koje nude nove tehnologije u vozilima.

U izveštaju se ocenjuje da tehnologije koje pristižu u salone sa novim automobilima, mogu da spasu na hiljade života u Evropi, ukoliko se postigne njihova univerzalna upotreba. Sve više se koriste kamere i senzori da bi se unapred očitavali putevi i pomoglo vozilu da reaguje pravovremeno u slučaju da vozač srlja u opasnost. Ipak, nejasni znakovi ili izbledele oznake na putu teško mogu da se prepoznaju, bilo golim okom, bilo kamerom koja se nalazi u vozilu. Novi izveštaj obuhvata istraživanje sprovedeno u šest zemalja (uključujući i Srbiju) kako bi se utvrdilo na koji način praktična upotreba znakova i oznaka na putu i dalje varira u Evropi, posle više od pola veka od uvođenja međunarodnih konvencija.
Džon Doson, predsedavajući Evropskog programa ocenjivanja puteva (EuroRAP) kaže: “Velike sume novca su potrošene da bi se razvila tehnologija koja dovodi do revolucije u pogledu bezbednosti naših vozila. Malo pažnje je posvećeno kvalitetu osnovnih principa označavanja i obeležavanja na putu sa kojima vozači trenutno moraju da se nose. Nismo pronašli nijednu zemlju u kojoj je postignuto sistematsko merenje kvaliteta označavanja i obeležavanja puteva. Vek pošto je pronađeno mačje oko, tehnologija se opet bavi razmišljanjem kako putevi mogu da se prepoznaju unapred. Ključna poruka je ta da ono što je dobro za ljude, dobro je i za mašine.”
Preporuka je izveštaja Putevi koje vozila mogu da prepoznaju da putevi i automobilska industrija treba da nauče da rade zajedno na novim projektima tako što će se fokusirati na pomoći vozačima uz upotrebu dve nove tehnologije koje se sada nude u vozilima: „Podržavanje trake” i “Upozorenje o prekoračenju brzine”. Tehnologijom “Podržavanja trake” očitavaju se oznake na kolovozu čime se utvrđuje pozicija vozila u okviru trake, odnosno vozila se vraćaju nazad u svoju traku, što predstavlja uobičajeni uzrok saobraćajnih nezgoda. Tehnologija “Upozorenja o prekoračenju brzine” dozvoljava vozačima da izaberu upozorenje kada prekorače propisana ograničenja brzine koja se nalaze u rubnom pojasu puta.
Michiel van Ratingen, sekretar Evropskog programa ocenjivanja novih vozila (Euro NCAP) kaže: “Rubni pojasevi pored evropskih puteva prekriveni su cvećem i spomen-pločama. Više od četvrtine poginulih na putevima stradalo je u nezgodama u kojima je vozilo izletelo s puta. Tehnologija “Podržavanja trake” daje vozaču upozorenje koje je fizički podjednako prelasku preko zvučno-vibracione trake na putu. Procenjuje se da više od 2.000 života u Evropi godišnje može da se spreči upotrebom ove tehnologije“.
“Posledice izostajanja promene ograničenja brzine postale su ozbiljnije jer je više država usvojilo sistem kaznenih poena i rigorozno primenjuje ograničenje brzine. Tehnologija “Upozorenja o prekoračenju brzine” sprečava izostanak uočavanja znaka o ograničenju brzine od strane vozača, čak i onda kada se ograničenja neprestano menjaju.”
U izveštaju Putevi koje vozila mogu da prepoznaju takođe se preporučuje da i putna i automobilska industrija, u ovoj deceniji, treba da imaju za cilj unapređenje znakova i oznaka, na deset procenata evropskih puteva na kojima se obavlja većina putovanja i na kojima je koncentrisana većina poginulih lica, pri sudarima sa većim brzinama.
“Većina poginulih na evropskim putevima strada na nacionalnim putevima i frekventnim regionalnim putevima izvan gradova. Putevi sa jednom kolovoznom trakom su evropska polja smrti. Predstojeća decenija treba da se fokusira na obezbeđivanju kvaliteta označavanja i obeležavanja na tim otvorenim, frekventnim putevima, bilo da to tehnologija zahteva ili ne,” kaže Džon Doson.
Zaključak je da je potreban sveukupni pregled kvaliteta znakova i oznaka na putevima kako bi se izmerile varijacije u realnim uslovima i definisale prihvatljive tolerancije.