Ekologija

Okrugli sto “Biogorivo – energija oko nas”

Okrugli sto „Biogorivo – energija oko nas” koji će se baviti značajem korišćenja biomase i biogoriva kao obnovljivih izvora energije biće održan danas u Beogradu, najavio je organizator tog skupa internet časopis Balkan magazin.

Na skupu će biti reči o potencijalima Srbije u korišćenju biomase i biodizela, o uloži šuma i njiva u funkciji održivog razvoja, za proizvodnju obnovljivih energenata kao i o tome da li može proizvodnja biogoriva ugroziti proizvodnju hrane.

Okrugli sto “Biogorivo – energija oko nas” realizuje se u okviru projekta „3E- energija, ekonomija, ekologija” koji za primat ima društveno odgovorno poslovanje, kroz racionalnu potrošnju energiju, korišćenje obnovljivih izvora energije i reciklažu otpada, kako bi se postigli ekonomski i ekološki efekti.

Kao uvodničari su najavljeni profesri Mašinskog i Šumarskog fakulteta u Beogradu Dragoslava Stoiljković i Branko Glavonjić i predstavnik kompanije Victoria Group, navedeno je u saopštenju.

Projekat „3E- energija, ekonomija, ekologija” obuhvata šest okruglih stolova iz oblasti obnovljivih izvora energije, a akcenat je na konstruktivnoj edukaciji – kroz uvodna predavanja i diskusiju na zadate teme izmedju predstavnika države, institucija i ekoloških stručnjaka sa privrednicima, novinarima i studentima završnih godina tehničkih i fakulteta koji obrazuju buduće novinare.
Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.