Avijacija

Zaposleni u Erbasu u Indiji sprovode veliki projekat o biodiverzitetu

Grupa od šesnaest Erbasovih dobrovoljaca krenula je u Indiju na tronedeljnu ekspediciju kao deo programa o biodiverzitetu koji je 2010. lansirala Erbasova korporativna fondacija. Program se odvija u saradnji sa omladinskom isdtraživačkom organizacijom Relaj Internešnel, vladom Indije, Razvojnim programom Ujednjenih nacija i nekoliko indijskih nevladinih organizacija.

Do sada je izgrađeno pet bio-gas jedinica u selu Kudimeri u južnoj Indiji. Te jedinice se snabdevaju energijom dobijenom od kravljeg otpada, veoma su operativne i značajno doprinose društvenom i ekonomoskom napretku zajednice. Štaviše, zamenom potrošnje drveta jedinicama na bio-gas, smanjuje se i emisija ugljen-dioksida čime se štiti i obnavlja lokalni biljni i životinjski svet.

„Indijski program biodiverziteta izuzetna je prilika da Erbasovi volonteri širom sveta na popularan način pomognu svojim zajednicama i u isto vreme rade na podizanju svesti o očuvanju životne sredine, kao i da pokažu kako se na inovativan način upravlja prirodnim resursima u cilju eko-efikasnosti,“ izjavila je predsednica Erbasove korporativne fondacije Andrea Deban.
Angažovani volonteri poreklom su iz Francuske, Nemačke, Španije, Velike Britanije, Kine, Indije i Sjedinjenih država, starosti između 22 i 55 godina, a izgradiće nove stanice u blizini sela Kadalakoli.

Volonteri se po povratku obavezuju da svoja iskustva podele ne samo sa svojim kolegama, već i sa lokalnim organizacijama i školama sa kojima je Erbasova korporativna fondacija već izgradila dobre odnose. Trenutno, šest projekata o biodiverzitetu sa mladima sprovodi se u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Velikoj Britaniji.
Sledeća ekspedicija u Indiju kreće tokom novembra meseca.