Avijacija

Erbasov električni avion “eGenius” izveo prvi let

Erbasova podrška istraživanjima u cilju stvaranja zelenije avio-industrije bez štetnih emisija

Na aerodromu Mindelhajm u Nemačkoj prvi put juče je poleteo avion pod nazivom “eGenius”, letelica na električni pogon čiji razvoj sponzoriše Erbas. Cilj dvadesetominutnog leta bio je provera kvaliteta upravljanja i samog pogonskog sistema.

“eGenius” ima električni pogon koji dostiže nivo snage do 60kW. Na probnim letovima koji slede na proveri će biti performanse letelice i pouzdanost samog električnog pogona.

Osmišljen u Institutu za dizajn aviona Univerziteta u Štutgartu, projekat “eGenius” je podržan od strane Erbasa u sklopu kampanje za smanjenje emisije štetnih gasova i razvijanje zelenije avio-industrije. Erbas ispituje mogućnosti električne energije kao dugoročnog alternativnog izvora i podaci koji budu dobijeni pri praktičnim testovima i tokom probnih letova biće analizirani od strane Erbasovih timova za projekte budućnosti oformljenih za razvijanje novih tehnologija i mogućnosti.

Erbas blisko sarađuje sa mnogim univerzitetima i istraživačkim institutima i snažno podržava različita istraživanja u oblasti razvoja novih tehnoloških projekata. Pored praćenja razvoja tehnologije električnog pogona, Erbas takođe razvija tehnologiju gorivih ćelija kao alternativni izvor energije, kao i implementaciju tehnologije bio-goriva.

Karakteristike aviona „eGenius“:

  • Wing span   16,86m
  • MTOW    850 kg
  • Wide fuselage for two pilots sitting side by side
  • Range   400 km
  • Cruise speed  up to 235 km/h
  • Engine power  60kW
  • Equivalent energy consumption per 100km and passenger: 0,6 l fuel