Avijacija

Erbas pomaže širenje “Zelenog talasa” širom planete

22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta podiže svest o neophodnosti zaštite prirode

U cilju obeležavanja 22. maja, Međunarodnog dana biodiverziteta Ujedinjenih nacija, vodeći svetski proizvođač aviona Erbas podržao je projekte širom sveta kojima se pomaže podizanje svesti o važnosti očuvanja bogatstva živog sveta na planeti.

Erbas u sadanji sa Konvencijom o biološkom diverzitetu Ujedinjenih nacija radi na tome da podstakne mlade ljude da se kroz učešće u „Zelenom talasu“ aktiviraju na polju biodiverziteta. Ta inicijativa pokrenuta je da bi se mladi edukovali u kojoj meri je biološka raznovrsnost važna kako za svakodnevni život, tako i za budućnost. „Zeleni talas“ poziva mlade ljude širom sveta da u nedelju 22. maja u 10.00 časova zasade drvo ili preduzmu neku sličnu simboličnu akciju. Ideja je da se tako kroz vremenske zone od istoka ka zapadu kreira „Zeleni talas“.

Erbas poziva zaposlene iz svoje mreže koja broji više od 52 500 širom sveta da uzmu učešće u „Zelenom talasu“, ujedno slaveći i Dan kompanije čija je centralna proslava u Madridu. U Kini će radnici Erbasa zajedno sa školskom decom graditi školsko igralište u provinciji Junan, dok će u Engleskoj, obeležavajući ovu godinu koju su Ujedinjene nacije proglasile Međunarodnom godinom šuma, učestvovati u stvaranju mini-voćnjaka pri lokalnim školama.

Takođe, avio-kompanije širom sveta su se priključile ovoj inicijativi. Među najvećim svetskim prevoznicima nalazi se i naš JAT.

Više informacija na adresi www.greenwave.cbd.int.