AvijacijaEkologija

Do 2020. godine 2 miliona tona biogoriva za avio-industriju

Evropska komisija, Erbas, vodeće svetske avio-kompanije i proizvođači biogoriva pokrenuli su inicijativu za ubrzanje komericijalizacije i upotrebe tog goriva u avio-industriji Evrope.

Inicijativa pod nazivom „Putanja leta biogoriva“ je putokaz kako do 2020. godine doći do ciljane godišnje proizvodnje od dva miliona tona biogoriva za avio-industriju. Jedan od ciljeva inicijative takođe je i uspostavljanje odgovarajućeg finansijskog mehanizma za podršku izgradnji naprednih proizvodnih pogona za taj pionirski poduhvat. Biogoriva će se proizvoditi u Evropi od evropskih sirovina, uz podršku Evropskog komesara Gintera Etinga, predsednika Erbasa Toma Endersa, najvećih evropskih avio-kompanija i brojnih proizvođača biogoriva.

“Imamo jedinstvenu priliku da prvi započnemo održivu proizvodnju biogoriva za komercijalno konkurentne operacije. Komisija stoga u potpunosti podržava sve napore u tom pravcu i aktivno će doprinosti uspehu projekta koji je u skladu sa Evropskim planom za tehnološke strategije”, izjavio je Ginter Eting, Evropski komesar za energiju.

“Erbas podržava ubrzanje komercijalizacije održivog biogoriva u avio-industriji. Naša uloga je da okupimo zainteresovane strane kao što su prozvođači biogoriva, avio kompanije i zakonodavci kako bi se brže dostigao cilj. Samo zajedničkim radom možemo ispuniti našu ambiciju da vazduzšni saobraćaj zaista postane održiv,” rekao je director Erbasa Tom Enders.