Volkswagen

Volkswagen Grupa je kompanija od najvećeg poverenja

Prema istraživanju Volkswagen Grupa uživa najveće poverenje od svih 30 DAX kompanija.Volkswagen je dobio najvišu ocenu u okviru Corporate Trust Index (CTI), studije koju je obavio Institut za istraživanje komunikacije i medija na univerzitetu u Lajpcigu i PMG Presse-Monitor. U toku prve polovine 2010. godine Grupa je dodatno proširila svoju vodeću poziciju u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema rečima Gintera Bentelea, profesora nauke o komunikacijama na univerzitetu u Lajpcigu i inicijatora ove studije, veliko javno poverenje u Volkswagen Grupu objašnjava se izdržljivošću ove kompanije na krizu: “Usred najgore moguće krize u automobilskoj industriji, Grupa je objavila najbolje rezultate prodaje u svojoj istoriji”. Novi modeli, veoma dobar razvoj Audi brenda i uspeh na kineskom tržištu takođe doprinose pozitivnoj predstavi o Volkswagenu.

Od 2007. godine Bentele i PMG Presse-Monitor obavljaju mesečne analize nekih 5000 artikala u 30 DAX kompanija, objavljene u 15 vodećih štampanih medija i ocenjuju nalaze na osnovu specifičnih faktora pomoću kojih se gradi poverenje, kao što su kvalitet i kvantitet medijskih izveštavanja, tehnička kompetentnost i sposobnost rešavanja problema i poslovna komunikacija. CTI tako predstavlja jedan od najobuhvatnijih studija javnog mnjenja o 30 najvećih nemačkih kompanija.