Toyota

Tojota unapređuje tehnologiju vozila radi veće bezbednosti saobraćaja

Toyota Motor Corporation (TMC) je danas predstavila tehnologije koje povećavaju bezbednost pešaka i starijih vozača, kao deo svoje inicijative da smanji broj žrtava u saobraćaju.

Podaci1 pokazuju da u Japanu, iako je broj smrtno stradalih u saobraćaju prepolovljen u poslednjih 10 godina, pešaci sada više ginu u saobraćaju nego putnici u vozilima (35.2% naspram 32.9% u 2010.). Podaci takođe pokazuju da je polovina (50.4%) poginulih u saobraćajnim nesrećama bila starija od 65 godina, kao i da se gotovo polovina (49.3%) smrtnih slučajeva dogodila između sumraka i zore.

Kao odgovor na to, tehnologije koje su danas predstavljene obuhvataju sistem za povećanje bezbednosti pre sudara (Pre-Collision System – PCS) sa asistencijom za izbegavanje sudara, prilagodljive farove koji sprečavaju blještanje (ADB) i poklopac motora koji iskače kako bi ublažio povrede pešaka.

TMC od svog osnivanja želi da proizvodnjom automobila doprinese društvenoj zajednici. To je i deo Toyotine globalne vizije, predstavljene u martu ove godine, sa kojom se TMC obavezala da će proizvoditi bezbedne automobile, omogućiti bezbrižnu vožnju i uvek imati na umu da su ljudi emocionalna, a ne samo fizička bića. TMC je dugi niz godina svoje aktivnosti na polju bezbednosti zasnivala na tri postulata: razvoj bezbednih motornih vozila, obrazovne aktivnosti u vezi sa bezbednosti saobraćaja i učestvovanje u razvoju saobraćajnog okruženja. Učenje iz stvarnih nesreća i neprekidno poboljšavanje proizvoda, usluga i testiranja je ključan pristup TMC – u okviru koncepta integrisanog upravljanja bezbednosti2 – kada je u pitanju razvoj bezbednih vozila. Zbog toga je TMC ove godine u Sjedinjenim državama osnovala Zajednički centar za istraživanje bezbednosti, kako bi obavila istraživanja u saradnji sa univerzitetima, bolnicama i istraživačkim organizacijama u Severnoj Americi.

Napredne bezbednosne tehnologije TMC

1. PCS sa asistencijom za izbegavanje sudara
TMC planira da razvije vozila koja će ređe učestvovati u nesrećama, uključujući vozila opremljena naprednim tehnologijama za izbegavanje sudara.

1) Protivmere za sudare od pozadi i nesreće sa pešacima
Za razliku od postojećeg sistema za povećanje bezbednosti pre sudara, koji je dizajniran da predvidi sudar pod određenim okolnostima i smanji štetu, PCS u fazi razvoja je dizajniran da pomogne pri izbegavanju nesreće. Ovaj sistem koristi radar sa milimetarskim talasima i stereo kamere kako bi uočio pešake i vozila ispred sebe. Osim toga, sistem emituje zrake slične infracrvenima kako bi povećao vidljivost noću. Ovaj novi sistem za povećanje bezbednosti pre sudara je dizajniran da izbegne nesreću ako vozač ne pritisne kočnicu, dok efikasnost PCS sistema zavisi od okruženja i okolnosti.

2) Sprečavanje izlaska iz saobraćajne trake
Ovaj sistem, kao dodatak PCS-u dizajniranom da izbegne sudare od pozadi i nesreće sa pešacima, sprečava napuštanje saobraćajne trake tako što kontroliše kočnice i upravljač. Sistem je razvijen da na sveobuhvatan način nadgleda širok dijapazon parametara u okolini vozila, uključujući položaj prepreka na putu i vozila, proceni rizik od sudara, promeni pravac kretanja vozila i usmeri ga na bezbednu rutu, kako bi pomogao vozaču da izbegne nesreću.

2. Druge bezbednosne tehnologije
Osim gore navedenih tehnologija za izbegavanje sudara, TMC takođe razvija širok spektar tehnologija koje štite najranjivije učesnike saobraćajnih nesreća, kao što su pešaci i stariji vozači.

1) Prilagodljivi farovi
Pre dve godine, TMC je predstavila automatska duga svetla. Kada kamera ugrađena u vozilo detektuje zadnja svetla vozila ispred ili prednja svetla vozila koje dolazi iz suprotnog smera, duga svetla se automatski prebacuju na kratka kako bi poboljšala vidljivost noću. TMC je ovo dodatno unapredila, pa su duga svetla na vozilu opremljenom ADB sistemom delimično zasenjena kako bi manje zaslepljivala vozače ispred. To omogućava vozačima da uživaju u približno jednakoj osvetljenosti kao sa dugim svetlima, radi bolje vidljivosti noću, dok se u isto vreme smanjuje broj nesreća koje uključuju pešake i druga vozila.

2) Hauba koja iskače
Od 2001, TMC koristi strukture karoserije konstruisane da smanje povrede pešaka. Struktura karoserije na novim vozilima je napravljena na osnovu rezultata testiranja pomoću konvencionalnih lutaka za testove sudara i THUMS3 virtuelnih ljudskih modela. Novorazvijena hauba koja iskače pomaže da se smanje povrede glave pešaka zbog sudara sa vozilom – čak i kada vozilo ima nisku haubu sa ograničenim prostorom ispod.

3) Tehnologija koja reaguje u hitnim slučajevima
Iznenadne kardiovaskularne nepravilosti (kao što je ventrikularna fibrilacija) tokom vožnje mogu dovesti do gubitka svesti vozača i stoga do potencijalno opasne situacije. Novorazvijena tehnologija TMC koja reaguje u hitnim slučajevima je rezultat istraživanja sistema koje prati kardiovaskularne funkcije vozača preko upravljača i tako detektuje eventualni rizik. Obavljanjem dodatnog istraživanja, TMC planira da komercijalizuje ovaj sistem i tako doprinese da se spreče ozbiljne nesreće nastale zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja vozača. TMC će obelodaniti detalje ovog istraživanja na 28. generalnoj skupštini Japanskog medicinskog kongresa, koja počinje 2. aprila u Tokyo Big Sight izložbenom centru u Odaibi, Tokio.

1Podatak iz Japanske nacionalne policijske agencije.
2Pristup bezbednosti koji ima težnju da vozaču pruži sveobuhvatnu potporu u svom aspektima vožnje, ne usmeravajući se samo na nezavisne bezbednosne sisteme.
3Model koji koristi dubinsku računarsku analizu povreda nastalih tokom saobraćajnih nesreća. “THUMS” znači “total human model for safety” tj. “celokupan ljudski model za bezbednost”.