Škoda

ŠKODA elektrana smanjuje emisiju CO2 za jednu četvrtinu

ŠKODA će u termoelektrani ŠkoEnergo do 2015. godine smanjiti emisiju CO2 za jednu četvrtinu. Smanjenje će pre svega uslediti primenom biomase. 2015. godine bi oko trećine ukupne struje trebalo poticati iz obnovljivih izvora energije. Elektrana preduzeća kćeri ŠKODE ŠkoEnergo pokrenuta je 2000. godine i proizvodi struju za proizvodnju vozila u sedištu proizvođača te služi kao termoelektrana za grad Mladá Boleslav.

Godišnja proizvodnja struje ŠkoEnerga iznosi 420.000 MWh. 50.000 MWh od toga se već danas dobija od biomase. Do 2015. godine će se količina struje dobijene iz biomase povećati na 140.000 MWh. Trećina proizvedene struje tada bi se trebala dobijati iz obnovljivih izvora energije.