Saab

Vladimiru Antonovu odobreno da bude akcionar u Spykeru

Ne tako davno General Motors odbio je da proda Saab trenutnom vlasniku Spykeru sve dok Vladimir Antonov ne bude izuzet iz uprave. Nakon što ga je Spyker uklonio iz svoje vlasničke strukture Saab je prešao u njegovo vlasništvo. Amerikanci nikada nisu otvoreno precizirali što je razlog takvog uslova.

Juče se Saab, čiji je Spykeru vlasnik, objavio sa je švedska komisija odobrila Vladimiru Antonovu da bude akcionar u Spykeru, a  time i stekne udeo u Saabu čime će ovoj kompaniji biti obezbeđen novac za finansiranej proizvodnje.

Victor Muller, CEO  Spykera i predsednik kompanije  Saab Automobile rekao je da je ovo  veliki dan za kompaniju jer su za 11 meseci uspeli da povrate reputaciju  Vladimira Antonova.

Sam Antonov je izjavio da je veoma srećan jer će moći dalje da investira u  Spyker i obesbedi finansiranje Saaba.