Renault

NOVI RENAULT MEGANE 5 ZVEZDICA EURONCAP – NAJSIGURNIJI AUTOMOBIL U SVIM KATEGORIJAMA

Sa rezultatom 37 bodova od mogućih 371 na crash-testovima EuroNCAP, Novi Renault Mégane je najsigurniji automobil u svim kategorijama ukupno 2. Radi se o jedanaestom modelu game Renault koji je dobio najveću ocenu: 5 EuroNCAP zvezdica. Sigurnost je u genima Novog Mégana.

Sigurnost, suštinski sastavni deo Novog Méganea, upisana je u njegovim genima. Bilo da se radi o pasivnoj ili aktivnoj sigurnosti, Novi Mégane je razvijen tako da bude izuzetan u ova dva područja. Zato je i nasledio sledeću opremu:
– dvostruke senzore frontalnog sudara, inovaciju uvedenu u Laguni III,
– 6 vazdušnih jastuka od kojih su 2 za zaštitu tela i karlice iz dva dela,
– Renaultov sistem zaštite koji uključuje dvostruke zatezače, limitatore zatezne sile i prilagodljive frontalne vazdušne jastuke iz dva dela,
– naslone za glavu nove generacije.

Osim toga, serijski je opremljen sistemima ABS i AFU (pomoć pri naglom kočenju), a u zavisnosti od verzije može da ima i sistem ESC (Electronic Stability Control) sa dodatnom funkcijom kontrole podupravljanja (CSV).

Kao i za celu svoju gamu, Renault temelji svoj pristup na realnoj sigurnosti i daje prednost najefikasnijim tehnogijama za „sprečavanje, ispravljanje i zaštitu”, uz senzibilizaciju učesnikau saobraćaju.

Sa rezultatom 37 bodova od ukupnih 373 na crash-testovima EuroNCAP, Novi Mégane je najsigurniji automobil koji je ikad testirala ova nezavisna organizacija, u svim kategorijama zajedno4. Jedini proizvođač automobila koji je 11 puta osvojio najveću ocenu od 5 zvezica, Renault je sigurnost učinio prioritetom. Struktura s programiranim deformisanjem Novog Mégana upija energiju u slučaju sudara kako bi se na najbolji način sačuvao integritet kabine i život putnika. Materijali i čelik izuzetno visoke elastičnosti garantuju najveći potencijal apsorpcije i širenja kinetičke energije. Ova globalna kontrola deformisanja omogućava smanjenje negativne akceleracije koja deluje na putnike, a u kombinaciji sa Renaultovim sistemom zaštite treće generacije (SRP3) garantuje vrlo visok nivo zaštite.

Sistem SRP3 Novog Mégana uzima u obzir snagu sudara i oblik tela putnika u vozilu. On kombinuje dvostruke zatezače sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima i zatezače na zadnjim bočnim sedištima (koji ograničavaju pomicanje tela prema napred smeštanjem kopče sigurnosnog pojasa u nivo tela i karlice), limitator zatezne sile na svim mestima (koji smanjuje pritisak koji vrši sigurnosni pojas na telo putnika) i prilagodljive vazdušne jastuke iz dva dela (koji se naduvavaju do potrebnog nivoa i amortizuju silu sudara). Sistem SRP3 pruža najbolju moguću zaštitu od fenomena uranjanja, odnosno od isklizavanja karlice ispod donjeg dela sigurnosnog pojasa, što je uzrok brojnih povreda abdomena koje su ponekad vrlo teške prilikom sudara.

Bočni sudar je vodeći uzrok smrtnosti u gradu (1/3 nesreća), i zbog toga mu je posvećenja velika pažnja sa ciljem postizanja optimalnih rezultata. Dvostruki senzori bočnog sudara uvedeni u Laguni III za polovinu skraćuju vreme aktiviranja bočnih vazdušnih jastuka. U kombinaciji sa novom generacijom mnogo većih vazdušnih zavesa, ova inovacija za 30% povećava zaštitu glave putnika. Još jedna prednost ovog sistema je do tri puta veći pritisak vazdušnih jastuka za telo i karlicu na područje karlice – izloženije i otpornije – u poređenju sa područjem tela.

Novi Méganovi nasloni za glavu, čije šipke za držanje mogu skliznuti u naslon za glavu a ne više u gornji dio naslona, jamče veću zaštitu vratne kičme u slučaju sudara od pozadi. Više ne predstavljaju kruti element u naslonu sedišta. Sedište je zaobljeno i bez armature te omogućava leđima ‘uranjanje’ (pomak za 60 mm) u slučaju sudara i stoga smanjuje pokret glave/trupa.

Prednji kraj Nove Mégana Berline takođe je iskoristio nova tehnička rešenja s ciljem povećanja zaštite pešaka u slučaju sudara5. Odbojnik je doživeo promene u pogledu čvrstine i širine za zaštitu donjih ekstremiteta (upijanje energije na nivou tibije i kolena). Poklopac motora i njegova okolina (krila, zglob poklopca motora, dizajn unutrašnjeg dela poklopca) posebno su obrađeni sa ciljem sposobnosti upijanja energije sudara).

Sigurnost dece predstavlja posebnu temu. Renault joj posvećuje posebna istraživanja s istim nivoom zahtevnosti kao i za podešavanje sistema za sigurnost odraslih osoba. Sa ocenom od 4 zvezdice od mogućih 5 na testu Enfant EuroNCAP, Novi Mégane je među najboljima u zaštiti dece. Pričvrsna mjesta Isofix na zadnjim bočnim sedištima omogućuju jednostavno i potpuno sigurno postavljanje dečjih sedišta i podizača Isofix.

Novi Mégane također raspolaže opremom koja pomaže vozaču da predvidi rizike na putu:
– sistem za kontrolu pritiska u gumama,
– inovativni limitator-regulator brzine s osvetljenim funkcionalnim i intuitivnim interfejsom koji se brže čita i vrlo je pouzdan,
– automatsko paljenje svetala,
– automatsko pokretanje brisača.

Njegova bi-xenon svetla koja prate krivine sa rotirajućim kratkim svetlima u zavisnosti od ugla upravljača povećavaju sigurnost u noćnoj vožnji jer poboljšavaju vidljivost reljefa puta i naglašavaju bočno osvetljenje.

U pogledu aktivne sigurnosti Novi Mégane Berline je serijski opremljen sistemom ABS sa elektronskim razdelnikom kočione sile i sistemom AFU (pomoć pri naglom kočenju). Ovim sistemima, u zavisnosti od verzije, priključuje ESC (Electronic Stability Control) sa funkcijom kontrole podupravljanja (CSV) za suočavanje s teškim ili nepredviđenim situacijama u vožnji.

Kao i za celu svoju gamu Renault temelji svoj pristup na akcidentologiji i realnoj sigurnosti kako bi ponudio proizvode prilagođene realnim situacijama u saobraćaju. To znači da je prioritet na najefikasnijim tehnologijama za sprečavanje svakog rizika od nesreće, ispravljanje neočekivanih situacija u vožnji i zaštitu putnika u slučaju sudara.

1 Ocena dobijena za zaštitu odraslih
2 Jednak broj bodova kao i Nissan Qashqai
3 Ocena dobijena za zaštitu odraslih
4 Jednak broj bodova kao i Nissan Qashqai
5 Mégane je dobio ocenu 2 zvezdice od 4 u sudaru s pešakom na testovima EuroNCAP.

the authorGoran Aničić