Automobili

Potpuni nadzor nad kretanjem vozila na području cele Evrope

Telekom Srbija nudi uslugu Praćenje vozila, pomoću koje je moguće ostvariti kompletan nadzor nad kretanjem kompanijskih vozila na području čitave Evrope. U saradnji s partnerima, Telekom Srbija obezbeđuje daljinsko lociranje i praćenje kretanja vozila pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), mreže mobilne telefonije i interneta.

Lokacija vozila određuje se pomoću GPS modema, uređaja instaliranog u vozilu, a tačnost lociranja određena je preciznošću GPS uređaja, čak do nekoliko metara. Preko internet portala ili preko posebne aplikacije instalirane na računaru korisnika moguće je uživo nadgledanje i analiziranje kretanja vozila, kao i generisanje izveštaja o poziciji i upotrebi svakog pojedinačnog vozila.