Mitsubishi

Novi materijal za unutrašnju površinu Mitsubishi vozila

Mitsubishi Motors razvija novi materijal za unutrašnje površine od kombinacije PET vlakana i pamuka , smanjenje emisije CO2 kroz čitav životni ciklus; komercijalizacija ovog leta.

– Mitsubishi Motors Korporacija (MMC) objavila je da radi na razvoju novog materijala za unutrašnje površine koji kombinuje PET i pamučno vlakno kao još jedan doprinos ponudi “Zelena plastika”, Mitsubishijevoj originalnoj organski baziranoj tehnologiji. U početku će biti korišćena za sedišta u vozilima a planira se i komercijalna proizvodnja ovog leta.

Za unutrašnjost automobila uglavnom su korišćeni materijali bazirani na petroleju kao što su PET vlakna zbog njihove izdržljivosti i otpornosti na vatru. U ovom novom materijalu u osnovu od PETvlakana utkana su pamučna vlakna, prirodni material široke potrošnje učinkovit u pogledu smanjenja emisije CO2 i očuvanja naftnih resursa. Ovaj material je uspeo da održi visoke standarde neophodne za upotrebu na delovima vozila uz svoju originalno efektnu strukturu i tretman otpornosti na vatru u skladu sa karakteristikama pamučnih vlakana.

Materijal se može koristiti ne samo za automobilska sedišta već i u zonama kao što su podne površine i drugo. Zahvaljujući činjenici da je pamuk veoma lak za održavanje očekuje se da će ovaj novi material ući u širu upotrebu i kod drugih tipova automobila.

Preliminarni rezultati pokazuju da se emisija CO2 kroz životni ciklus (od sirovog materijala do odlaganja) smanjila za 20% u poređenju sa konvencionalnim proizvodima (100% PET) *1

U naporu da se spreči globalno zagrevanje i uspori trošenje rezervi nafte MMC implementira dalja istrazivanja i razvoj svoje “Zelena plastika” tehnologije kako bi zamenili materijale bazirane na petroleju koji su u širokoj upotrebi pri izradi automobilskih delova. Uz proizvode kao što su “Bambusovo vlakno/ PBS material unutrašnjih obloga), “PTT podni materijali” i “Ukapljena drvena smola” koji su već u komercijalnoj upotrebi, MMC MMC će nastaviti sa razvojem tehnologija sa ciljem da se ostvari dosledna upotreba.

1* Organski bazirani materijali koji su ugljenik neutralni (koncept kruženja ugljenika kojim se emisija CO2 koja nastaje paljenjem biljke nadoknadjuje apsorbcijom CO2 putem fotosinteze druge biljke u fazi rasta) mogu da emituju manje CO2 tokov životnog ciklusa proizvoda u poređenju sa materijalim abaziranim na petroleju.