Mitsubishi

Micubišijev i-MiEV nagrađan sa Plus X

Micubišijev i-MiEV je dobio godišnju nagradu industrije “Plus X” za “Najbolje električno vozilo 2011.” a istovremeno je nagrađen i za izuzetnu inovaciju i ekologiju.

Uz 144 člana žirija, neutralna u smislu naklonjenosti industriji, pripadnika 32 nacije, nagrada “Plus X” predstavlja jedno od najvećih takmičenja na polju tehnologije, sporta i stila života. Bodovanje se vrši na bazi razvoja inovativnih tehnologija, izuzetnog dizajna i inteligentnog i jednostavnog koncepta rada proizvoda koji se takmiče.

Ovo su neki od komentara članova žirija: “Micubišijev i-MiEV pokazuje da je vožnja bez štetnih gasova izašla iz faze istraživanja”. i-MiEV nudi raspon vožnje do 150 km, apsolutno je praktičan i kreira inovativnu električnu mobilnost za širu upotrebu. “Ekološka ideja- da se sačuvaju resursi i zaštiti životna sredina – sadržana je i u unutrašnjosti i-MiEVa koja je delom napravljena od brzo obnavljajućeg materijala od bambusa.”

Micubišijev i-MiEV uvršten je u Hol slavnih takmičenja “Plus X” gde se nalaze samo proizvodi visokog kvaliteta koje je izabrao nezavisni i kritični žiri.