Mitsubishi

Micubiši objavljuje predviđanja za fiskalnu 2011. godinu

Micubiši Motors Korporacija (MMC) danas je objavila svoja predviđanja za fiskalnu 2011. godinu koja se završava31. marta 2012.

1. Pozicioniranje za FG2011

FG2011 je prva godina “Skok 2013” srednjeročnog biynis plana objavljenog u januaru ove godine koji pokriva period FG2011 do FG2013. U vezi sa ĆSkok 2013” strategijom, predsednik MMC Osamu Masuko je izjavio “Uprkos posledicama velikog zemljotresa u martu, mi moramo izvršavati naše poslovne operacije suočavajući se sa nekoliko drugih poteškoća kao što su jak jen i visok skok cena sirovih materijala. Uprkos tome, MMC je odlučio da zadrži svoje ciljeve i strategije postavljene u “Skoku 2013” nepromenjene i mi ćemo nastaviti da radimo nesmanjenom rešenošću da postignemo cilj ‘Rasta i skoka napred’”.

Nakom velikog zemljotresa u početku je bilo bojazni da će proizvodnja biti ozbiljno ugrožena. Ipak ove početne sumnje su odagnane i MMC očekuje da će ostvariri sve ciljeve zacrtane pre zemljotresa, pri čemu će 90% plana biti realizovano u prvoj polovini, a plan će u drugoj polovini FG2011 biti premašen. Što se tiče proizvodnje u inostranstvu, MMC očekuje da će biti premašen plan zacrtan pre zemljotresa i u prvoj i u drugoj polovini FG2011.

2. Predviđanja za FG2011

(1) Obim prodaje

MMC predviđa globalni obim prodaje od 1.075.000 vozila u FG2011, 9% ili 88.000 komada više nego u FG2010. Za domaće tržište MMC očekuje da će zadržati nivo prodaje iz FG2010 uprkos prekidu subvencija za eko automobile kao i neizvesnoj bliskoj budućnosti ekonomskog okruženja. Ipak, za inostrano tržište MMC očekuje povećanje prodaje u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, najviše zahvaljujući porastu na novim tržištima, kao i oporavku potražnje u zemljama kao što je SAD između ostalih, postignutom dobrom prodajom kompaktnog SUV-a koje je MMC počeo da plasira u fazama tokom protekle fiskalne godine. Presek po regionima je sledeći:

– Japan: 164.000 jednica, bez promene u odnosu na 2010.

– Severna Amerika: 108.000 jedinica, u odnosu na prošlu godinu porast od15% ili14.000 jedinica

– Evropa: 227.000 jedinica, porast od 4% ili 9.000 jedinica

– Azija i drugi regioni: 576.000 jedinica, porats od 13 % ili 65.000 jedinica

(2) Finansijsko predviđanje za celu FG2011

U FG2011 MMC očekuje da će jak jen, poskupljenje cena sirovih materijala kao i poskupljenje ostalih spoljašnjih faktora koji utiču na profit biti prevaziđeni pojačanim razvojem i osnovnom potrošnjom čime će se postići ciljevi iz strategije “Skok 2013”. Ipak, MMC će raditi na povećanju prodaje i profita povećanjem obima prodaje na inostranim tržištima u ekspanziji i kroz napore da se umanje troškovi materijala i drugi troškovi. Na ovoj osnovi, MMC izvodi sledeće predviđanje za FG2011:

– Neto prodaja: 1.95 miliona milijardi jena, porast od 7% ili 121.5 milijardi jena

– Operativni profit: 50 milijardi jena, porast od 24% ili 9.7 milijardi jena

– Običan profit: 40 milijardi jena, porast od 3% ili1.1 milijardi jena

– Neto profit: 20 milijardi jena, porast od 28% ili 4.4 milijardi jena

Napomena o izjavama koje se tiču predviđanja

Sve izjave iznete ovde, osim istorijskih činjenica, sadrže predviđanja i bazirane sun a trenutnim prognozama MMC, očekivanjima, ciljevima, planoviam i procenama. Sve predviđane vrednosti izračunate sun a osnovu određenih pretpostavki. Predviđanja podrazumevaju rizik i nepozdanost. Mnoštvo značajnih faktora stoga može uzrokovati rezultate drugačije od predviđenih. Značajni faktori su:

– Izvodljivost svakog cilja i inicijative kao što je izneto u vestima

– Razlike u kursu i ceni nafte

– Promene zakona i politike vlade i

– Regionalne i globalne ekonomske promene

Potencijalni rizici i neizvesnosti nisu ovime pobrojani i MMC ne snosi odgovornost za obnavljanje informacija u vestima koje bi oslikale razvoj događaja u budućnosti.

Ako ste zainteresovani da investirate u Micubiši Motors, potrebno je da doneste odluku o investiranje na sopstevni rizik uzevši gore navedeno u obzir. Imajte u vidu da niti MMC niti bilo koja treća strana koje obezbeđuje informacije neće biti odgovorna za štetu koju možete pretrpeti zbog investiranje u MMC baziranog na informacijama u ovde objavljenim vestima.