Honda

Hondini hibridi na ORGANIC LIVE FESTU

U Topčiderskom parku u Beogradu od 10. do 12. juna održao se Organic Live Fest kao prvi festival u našem regionu čiji je koncept zasnovan na promovisanju prirodnih resursa i razvijanju svesti o zdravom načinu života. Hondini hibridi predstavljaju atraktivan deo programa sa prezentacijom u delu parka pod nazivom Hibrid Skver.

Celokupan programski deo festivala osmišljen je tako da se na raznovrsne načine približe najadekvatnija rešenja kada je očuvanje prirodnih ekosistema u pitanju. U tom smislu na Hibrid Skveru biće promovisana Honda hibridna vozila, CR-Z i Insight, sa edukativnim inicijativama i idejom da se približi široj javnosti šta su zapravo hibridna vozila.

Obnovljivi izvori energije, organska proizvodnja, zdrav način života i zaštita životne sredine su osnovne teme festivala a važe i za najaktuelnije teme savremenog društva uopšte. Honda već 12 godina unazad u svojoj floti ima hibridne automobile što je iz tog aspekta čini najadekvatnijim partnerom ovog festivala.

U svakom svom koraku Honda polazi od zaštite životne sredine, od projektovanja proizvoda koji ne zagađuju životnu sredinu, preko procesa proizvodnje koji su znacajno „čistiji“, pa do postrojenja za reciklažu i korišćenja materijala koji se lakše razgrađuju u prirodi. Podizanje ekološke svesti naših vozača je jedan od primarnih ciljeva strategije Delta Automoto, što i jeste osnovna ideja učešća na festivalu.