Honda

Honda ASIMO u Južnoafričkoj republici

Najsavršeniji humanoidni robot na svetu posetio je najveći sajam automobila na afričkom kontinentu – Johannesburg International Motor Show. Sa ciljem promovisanja nove Honde Civic, ASIMO je svim prisutnima demonstrirao najnaprednija dostignuća koja Honda ima u humanoidnoj robotici.

Honda je svoja istraživanja u oblasti humanoidne robotike započela pre skoro četvrt veka, a 31. oktobra 2000. godine napravljen je ASIMO. Od kada je prvi put prikazan u Evropi, na Tehničkom univerzitetu u gradu Darmstadt juna 2003. ASIMO je inspirisao, edukovao i motivisao na hiljade ljudi širom Evrope, od dece u osnovnim školama, do naučnika i inžinjera. ASIMO je posetio muzeje nauke širom Evrope, susreo se sa članovima kraljevskih porodica i državnicima, a čak je bio i u Evropskom parlamentu.

ASIMO je deo Hondinog dugoročnog programa istraživanja i razvoja humane robotike i mobilnosti. Cilj Honde je da kreira robota koji će moći da pomaže ljudima u njihovom svakodnevnom životu, da obavlja zadatke koji će nam olakšati život. Trenutno su istraživanja usmerena na razvoj inteligencije i unapređenje razumevanja interakcije između ljudi i humanoidnih robota. Honda takođe učestvuje u mnogim edukativnim projektima širom Evrope, namenjenim deci i studentima, kako bi ih inspirisala da se bave naukom.