General Motors

Izjava za medije o GM-ovoj globalnoj proizvodnji vozila

Nedavni događaji u Japanu uticali su na GM-ovu proizvodnju vozila. U fazi su stalne procene nastale situacije i prilagođavanja planova na globalnom nivou u skladu sa potrebama. Ta prilagođavanja mogu uključivati optimizovanje korišćenja delova koji nedostaju ili će nedostajati, promene proizvodnih rasporeda, te privremene prekide proizvodnje.

Kao i svi ostali proizvođači automobila, nastaviće da najpomnije prate događaje u Japanu kako bi procenili uticaj na poslovanje GM-a, te će i dalje delovati na nivou čitave organizacije kako bi maksimalno povećali fleksibilnost, osigurali funkcionisanje najkritičnijih operacija i efikasno upravljali troškovima. Njihovasrca i molitve su s ljudima Japana i njihovim porodicama u nastojanjima da se oporave nakon ove strašne katastrofe.