General Motors

GM prijavio neto dobit od 3,2 milijarde dolara

Kompanija General Motors danas je objavila iznos neto dobiti u prvom kvartalu za deoničare koja iznosi 3,2 milijarde US dolara ili 1,77 dolara po deonici, čime je ovo peti uzastopni profitabilni kvartal za ovu kompaniju. Prihod se povećao za 4,7 milijardi, na ukupno 36,2 milijarde dolara, u poređenju sa prvim kvartalom prošle, 2010. godine.

„Poslujemo u skladu s našim planom“, rekao je Dan Akerson, član uprave i izvršni direktor kompanije. „Zahvaljujući snažnoj potražnji na tržištu za našim novim štedljivim vozilima i konkurentnoj strukturi troškova koja nam omogućuje da iskoristimo potencijal naših snažnih brandova širom sveta i fokusiramo se na profitabilan rast, GM u pet poslednjih kvartala posluje s dobiti.“

Neto dobit za deoničare uključuje i specijalne prihode u iznosu 1,6 milijardi i 0,3 milijarde dolara od prodaje vlasničkog udela kompanije u firmama  Delphi Automotive LLP i Ally Financial. Takođe uključuje 0,4 milijardi dolara od depresijacije nematerijalnih vrednosti GM Europe (GME) nastalih zbog promene računovodstvenih standarda te prihode GM Međunarodnih operacija (GM International Operations, GMIO) u ukupnom iznosu od 0,1 milijarde dolara usled primene novih poreznih pravila koja se tiču zajedničkih ulaganja ove kompanije u Indiji. Zajedno ovi specijalni prihodi povećavaju ukupnu neto dobit koja se deli među deoničarima za 1,5 milijarde dolara ili 0,82 dolara po deonici.

Dobit pre odbitka kamata i poreza na dobit (EBIT) iznosila je 3,5 milijarde dolara. Prilagođena dobit bez specijalnih prihoda bila je 2 milijarde u poređenju sa 1,7 milijarde dolara u prvom kvartalu 2010. godine.