ChryslerFiat

Fiat vecinski vlasnik kapitala u Chrysleru

Kompanija Fiat S.p.A. postala je vlasnik 53,5 odsto kapitala u kompaniji Chrysler Group LLC. Fiat je otkupio 7,5 odsto akcija koje su bile u posedu američke i kanadske države za 625 miliona američkih dolara i tako postao većinski vlasnik tog automobilskog giganta.

Planirano je da vlasnički udeo Fiata u Chrysleru do kraja godine bude 58,5 odsto.