Fiat

Članovi Saveta za bezbednost i zdravlje na radu obišli “Fiat” u Kragujevcu

Predsednik Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Vlade Republike Srbije Zoran Martinović izjavio je da su se članovi Radnog tela Vlade danas kroz elektronsku prezentaciju i obilazak hala u izgradnji upoznali sa merama koje se preduzimaju u fabrici “Fijat Automobili Srbija”.

Martinović je prilikom obilaska pokretnih gradilišta u pogonima fabrike “Fijat Automobili Srbija” ocenio da je u toj fabrici stepen rizika od povreda na radu smanjen na najmanju moguću meru.

On je ukazao na to da je broj povređenih u toj fabrici u poslednjih 12 meseci ispod republičkog proseka.

Savet za bezbednost i zdravlje na radu Vlade Republike Srbije uveo je praksu da tematske sednice održava u firmama u kojima je prepoznat povećan rizik bezbednosti zaposlenih.

Na sednici, koja je održana u Kragujevcu, razmatran je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama.