Chery

Izvoz Chery automobila je skočio 195% u prvom kvartalu 2010.

U prvom kvartalu 2010. godine kinesko tržište automobila zadržalo je visok trend rasta, sa totalnim obimom prodaje od 4.61 miliona do 71.78% u odnosu na prethodnu godinu. Kao vođa kineskog nezavisnog auto brenda, Chery je postigao ukupan obim prodaje od 163.548 u prvom kvartalu, povećanjem od 74,6% u odnosu na prethodnu godinu postavljajući novi rekord kvartalne prodaje među kojima je obim izvoza bio 16.645 povećanjem od 195,49% u odnosu na prethodnu godinu.

Obim prodaje u prvom kvartalu brzo je rastao, posebno inostrana prodaja što je označilo da je Chery imao potpun oporavak prodaje na globalnom tržištu.

Pošto se globalno auto tržište postepeno oporavlja, ukupan obim izvoza kineskih putničkih automobile u prvom kvartalu je bio 43,876 od 123% u odnosu na prethodnu godinu. Chery stopa rasta u prvom kvartalu je bila blizu 60% viša od proseka, računajući 38% ukupnog izvoza kineskih putničkih automobila.

Pregledom mesečnih podataka rastući trend izvoza Chery automobila bio je vrlo jasan: 4.519 jedinica u januaru, 4.602 jedinice u februaru, u martu je skočio na 7.524 jedinica što iznosi 3 puta više u poređenju sa istim periodom u 2009. godini.

Sa stanovišta izvoza modela, izvoz Chery proizvoda se proširio a obim prodaje svakog modela značajno povećao.

Sa postepenim oporavkom globalne ekonomije, situacija izvoza glavnih auto proizvođača se poboljšala. Kina, koja je upravo osvojila dvostruku titulu za proizvodnju i prodaju automobila prošle godine, aktivno širi inostranu prodaju po osnovu konsolidacije domaćeg tržišta.

U svom 5-togodišnjem planu razvoja, Chery „intenzivna kultivacija“ na međunarodnom tržištu se uglavnom ogleda u sledećem: iskoristiti u inostranstvu proizvodne baze za formiranje sposobnosti osmatranja okolnih tržišta, proširiti prodaju i povećati Chery inostrane tržišne akcije.

Chery će takođe ojačati izgradnju mrežnog sistema, unaprediti sposobnost za marketing i usluge i poboljšati imidž brenda. Cilj je da se postigne opšte unapređenje proizvodnje, marketinga, brendinga i usluge post-prodaje.

Poznato je da 2010. godine na 11-stom sajmu automobila u Pekingu Chery je predstavio 34 vozila, novu energetsku tehnologiju, motor sa direktnim ubrizgavanjem, automatskim menjačem i druge osnovne tehnologije i proizvode.

Izgled ovih proizvoda i osnovnih tehnologija odražava Chery snagu i ambiciju da se takmiči sa svetskim igračima i takođe pokazuje Chery moć da uđe na napredna tržišta.