Audi

Rekordnih 6 meseci za Audi u Kini

Audi postavlja po drugi put prodajni rekord na kineskom tržištu u prvih šest meseci u 2011. godini . Sa 140, 699 isporučenih vozila u Kini i Hong Kongu, kompanija je uvećala svoju prodaju za 28 procenata u odnosu na prvih šest meseci u 2010. godini. Audi je prodao 27,658 vozila u junu, više nego u bilo kojem prethodnom mesecu. To Kinu čini najvećim prodajnim tržištem Audi AG širom sveta.

Kompanija je postavila nova merila za uvezena vozila u periodu od januara do juna sa 25,734 vozila i povećanjem od 76 procenata u poređenju s prethodnom godinom. Isporuke Audi modela proizvedenih u gradu Changchun, A4L, A6L i Q5 takođe beleže rast u poslednjih 6 meseci 2011, s povećanjem prodaje od 21% od 113,396 pojedinačnih vozila. Lokalno proizvedeni Audi Q5 bio je posebno uspešan. Sa 23,107 isporučenih vozila ovaj model nastavlja da bude lider na tržištu u okviru svog segmenta.

Audi je prodao 27,658 automobila u Kini i Hong Kongu samo u junu, i više nego u bilo kom drugom mesecu. S ovim rekordnim rezultatom, Audi je najbolje prodavani premijum brend u kini, izjavio je Peter Schwarzenbauer, član borda menadžmenta za marketing i prodaju kompanije Audi AG. „ Na putu smo da dostignemo planirani cilj prodaje od 280,000 isporučenih vozila.“

Audi je prisutan na kineskom tržištu od 1988. godine i proizvodi modele Audi A4L, Audi A6L i Audi Q5 u gradu Changchun sa zajedničkim ulaganjima sa FAW grupom.