AudiAutomobili

Audi Travolution inicijativa

Travolution obeležava „zeleni“ način vožnje automobila i uopšte putovanja.

Audi „Travolution“ tim je razvio poseban koncept, koji će pokušati da unaprede Nemačku saobraćajnu mrežu investirajući oko 1,2 miliona EUR.

„Ovaj koncept se zasniva na inovativnom upravljanju saobraćajem velikog obima, jedinstvenom za Nemačku“, izjavio je Dr. Werner Widuckel, član Audi Upravnog Odbora. Pored Audija na ovom projektu su uključeni grad Ingoldstadt, Saobraćajni Univerzitet iz Minhena i softverska kompanija GEVAS.

Prva faza obuhvata kontrolu 46 semafora u centu grada Ingoldstadt-a. Poseban softverski program upravlja radom ovih semafora i prilagođava ih trenutnim uslovima u sabraćaju, smanjujući čekanje i gužve na minimum.

Drugi segment projekta obuhvata tzv. „informisanog vozača“. Tri od 46 semafora su opremljena posebnim sistemom za emitovanje informacija, koji šalju vozačima vozila informaciju o brzini kojom treba da se kreću kako bi koristili „zeleni talas“. Audi je isporučio određen broj Audi A5 i A6 modela sa posebno modifikovanim MMI sistemom tako da mogu da prime informacije, koje šalje ovaj sistem i preko MMI interfejsa obaveste vozača o idealnoj putnoj brzini u tom trenutku.

Za sledeću fazu ovog projekta se najavljuje još 20 vozila opremljena specijalnim prijemnicima, kao i 50 novih semafora, koji će biti uključeni u novi informacioni sistem.

Audi je najavio da ukoliko pilot projekat bude imao pozitivna iskustva u gradu Ingolstadtu, da će slični sistemi biti instalirani i u drugim nemačkim gradovima, uz pomoć Ministarstva za Saobraćaj Nemačke.