Tag Archives: ovlašćeni servis

Mitsubishi Motors ovlašćeni prodavci i serviseri

Prestankom ovlašćenja bivšeg distributera, kompanije Veleauto Motors d.o.o. prestala su i ovlašćenja za prodaju i servisiranje vozila iz programa Mitsubishi Motors-a, kao i celokupnoj dotadašnjoj prodajno servisnoj mreži. Ovlašćeni prodajni i servisni centri u Beogradu: INOTO d.o.o. Karadjordjeva 69 Tel: 011-20 22 300 Mijaljević d.o.o. Rakovički put 6 Tel: 011-35 15 111 Japan auto d.o.o.
Read the full article…