Saobraćaj ·

Novi priručnik za takmičenje Šta znaš o saobraćaju


Školska takmičenja 42. ciklusa tradicionalne smotre ,,Šta znaš o saobraćaju,, realizovaće se tokom meseca marta širom Srbije. U aprilu će biti održana opštinska,  14. maja okružna i gradsko takmičenje u Beogradu. Nakon toga, krajem maja u Jagodini održava se državna smotra, a potom najbolji – dve devojčice i dva dečaka iz starosne grupe B (1999. 2000. i 2001. godište),  idu na evropsko takmičenje koje se organizuje od 16. do 19. septembra u Parizu.

Ovogodišnji ciklus takmičenja ,,Šta znaš o saobraćaju,, realizovaće se u skladu sa pravilima i propisima novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. Upravo zbog toga pripremljen je Priručnik u kome su sadržana pravila o ponašanju biciklista u saobraćaju, saobraćajni znakovi, novi Pravilnik i uputstvo o organizaciji takmičenja.

Priručnik će biti distribuiran do kraja februara svim školama u Srbiji preko školskih uprava, a testovi u prvoj sedmici marta. Novi Pravilnik stupa na snagu 01. marta 2011. godine.